Czy wiesz że…? Kadry

Czy wiesz że…?

Od 2019r obowiązuje szerszy zakres karty czasu pracy w związku z tym zakład pracy w stosunku do osób zatrudnianych na umowę o pracę powinien prowadzić szczegółową ewidencję czasu pracy. Obecnie w samej karcie ewidencji należy wskazywać m.in. nie tylko liczbę godzin pracy, ale też godzinę rozpoczęcia i kończenia pracy. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej nakłada obowiązek odnotowywania także m.in. godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Od 2019 r. trzeba także rozróżnić rodzaj dnia wolnego, np.

„W5” – dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (wolna sobota),

WN – dzień wolny z tytułu niedzieli,

WŚ – dzień wolny z tytułu święta,

WR – dodatkowy dzień rozkładowo wolny, np. rekompensujący wydłużony dobowy wymiar w innym dniu w systemie równoważnym.

 

Nasi partnerzy